Asociaţia Româno-Americană pentru Promovarea Asistenţei Medicale şi Serviciilor Umane (A.R.A.P.A.M.E.S.U.) a luat ființă în anul 1995, la inițiativa unui suflet deosebit Sister Mary Rose Christy. Asociația este constituită ca organizaţie neguvernamentală, cu caracter nelucrativ, autonom şi apolitic, cu personalitate juridică şi administraţie proprie, în vederea organizării şi efectuării de servicii familiilor în risc de abandon al copiilor şi menţinerea lor în familie, prin programe specifice.

 

Centrul de zi din cadrul Asociatiei ARAPAMESU urmăreşte prevenirea excluderii sociale a copiilor şi familiilor cu risc crescut de izolare social sau aflate în incapacitate de a oferi condiţii minimale de subzistenţă, creştere şi educaţie, aflati in zona Gusterita Sibiu, printr-un program de servicii medicale, educaţionale, psihologice şi sociale oferite zilnic  în cadrul centrului de zi. 

Centrul oferă copiilor din aceasta zonă condiţii de educaţie şi supraveghere după orele de şcoală, pentru a-i feri în perioada cea mai vulnerabilă de „atracţiile” exterioare, ale lumii captivante a vieții de stradă etc.

 

Scopul :

Asociaţia ARAPAMESU are ca scop oferirea de consultanţă, inclusiv juridică, sprijin material, precum şi de asistenţă sub diferite forme, persoanelor fizice şi familiilor. Ajutoarele umanitare includ, în funcţie de perioadele de desfăşurare şi de necesităţi: alimente, haine, medicamente, cărţi şi altele.

 

Obiectivele asociaţiei, potrivit art. 5 din Statut sunt:

- coordonarea activităţilor membrilor acestei asociaţii pentru îmbunătăţirea activităţilor medicale, educaţionale, precum şi a serviciilor socio-umanitare;

- organizarea de cursuri de perfecţionare şi calificare profesională, în condiţiile legii şi în funcţie de necesităţi;

- organizarea de simpozioane şi conferinţe pe teme educaţionale, medicale, socio-umane, etc.;

- publicarea unui buletin informativ periodic, prin care se vor prezenta activităţile organizate, precum şi programele viitoare;

- stabilirea de relaţii cu instituţiile de stat, guvernamentale şi neguvernamentale de interes, din ţară sau cu organizaţii similare din străinătate, precum şi cu organisme şi organizaţii internaţionale.

 

Principalul deziderat pe care asociaţia îl promovează prin angajaţii ei şi programele desfăşurate, este prevenirea abandonului şcolar şi familial. Acest scop se încearcă a fi atins prin intermediul programelor desfăşurate în cadrul centrului de zi prin activităţi educative, de recreere, socializare, consiliere individuală şi de grup.

Alte deziderate urmărite de entitate sunt:

- îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă;

- promovarea şi susţinerea drepturilor copiilor şi familiilor;

- creşterea gradului de socializare în comunitate;

 

Serviciile de asistenţă socială acordate :

•    educaţie şi supraveghere
•    consiliere psihologică pentru copii şi familii
•    informare şi consiliere socială
•    socializare şi petrecere a timpului liber
•    sprijin material şi financiar familiilor cu venituri insuficiente

 

Beneficiarii

Copii cu vârste cuprinse între 6 – 14 ani, din cartierul Gusterita Sibiu, și nu numai, din familii cu risc crescut de izolare socială sau aflate în incapacitate de a oferi condiţii minimale de subzistenţă, creştere şi educaţie. Caracteristicile grupului  şi implicit criteriile de selecţie : lipsa resurselor  materiale  pentru părinţi, risc crescut de neglijenţă şi abuz asupra copiilor, lipsa  unei locuinţe adecvate, risc pentru copii de a deveni copii ai străzii, comportament pre-delicvent şi tulburări de comportament, abandon şcolar şi neparticiparea la activităţile şcolare, asistenţă medicală deficitară.

 

Echipa

Presedinte ARAPAMESU: RANF IOAN

Asistent social: Corman Sorina

                          Paladiuc Mariana

                          Ranf Raul

Psiholog:          Campean Ioana

                     

Parteneri: